Opleiding WFM Consultant

Alles over de opleiding

Je zelf ontwikkelen tot spil in de organisatie

Workforce Management speelt een almaar prominentere rol binnen klantcontact organisaties. Niet zo gek dat de Workforce Manager steeds vaker onderdeel uitmaakt van het managementteam en directie en bestuurders adviseert over de inzet van personeel, planningen en budgetten.

Met onze Post-HBO opleiding ontwikkel jij jezelf tot een waardevol en belangrijke schakel binnen  klantcontact organisaties.  

Adviseur voor managers en bestuurders

Als WFM Consultant rapporteer je regelmatig aan het midden en hoger management op het gebied van forecast van werkvoorraden, planning van personeel en gerealiseerde KPI’s op het gebied van productie uren en productie efficiëntie. 

Je signaleert proactief  knelpunten binnen de organisatie en adviseert over mogelijke oplossingen. Sommige oplossingen kunnen grote impact hebben op andere afdelingen en collega’s. Om je collega’s en team mee te krijgen in jouw zienswijze beschik je over sterke communicatieve vaardigheden. We geven je dan ook verschillende handige communicatietips en praktijkvoorbeelden.

Analyseren van data & trends

Een goed personeelsrooster kun je alleen maken als je weet wanneer de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel binnen de WFM opleiding is dan ook het analyseren van historische data, het achterhalen van trends en mogelijke organisatie activiteiten die in het verschiet liggen . Wat zijn de drukste momenten per dag, week, maand en in het jaar? Is hier een verklaring voor en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Goede kennis van Excel is voor deze functie een belangrijke voorwaarde voor deelname. In deze functie zul je op frequente basis bezig zijn met het ontwikkelen en produceren van verschillende productie en management rapportages.

Planning 

De data analyse op werkaanbod moet natuurlijk vertaald worden naar een effectief personeelsrooster. In deze opleiding staan we dan ook stil bij verschillende rooster methodieken en software oplossingen die hiervoor zijn ontwikkelt. We behandelen de belangrijkste rooster uitdagingen en voorzien je van verschillende praktijkvoorbeelden hoe hier mee om te gaan. 

Traffic Management

Traffic Management richt zich op het deel van de operatie binnen een klantcontact omgeving waarin het  werkaanbod zo efficiënt als mogelijk afgestemd moet worden op de personeelsplanning. Zodra hier ongewenste afwijkingen in dreigen te voorkomen moet er worden ingegrepen om de te realiseren servicelevels en kosten voor de dienstverlening in balans te houden. 

In deze opleiding leren we je de belangrijkste Traffic Management skills om de verschillende WFM KPI’s binnen een klantcontact organisatie in balans te houden.

Werken op een sleutelpositie?

Na de opleiding beheers je een van de belangrijkste prestatiegebieden binnen klantcontact organisaties en ben je klaar voor een sleutelpositie bij je werkgever of toekomstige werkgever(s). 

Carrière maken

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het officiele diploma van SPHBO (Stichting post-hbo)  en mag jij je een gediplomeerd en geregistreerd WFM-er noemen. 

Om een basisniveau van de deelnemers te borgen, hanteren we een toelatingsdrempel. We veronderstellen bepaalde vakinhoudelijke voorkennis.

Als je je aanmeldt, maak je daarom een kort assessment waarmee we je vakinhoudelijke kennis toetsen. Als jouw niveau voldoende is, vragen we je een 360˚-feedback te laten invullen in je werkomgeving. Hiermee maken we inzichtelijk welke behoefte er is voor jouw competentie-ontwikkeling. Vervolgens voeren we nog een gesprek om jouw motivatie en doelstellingen helder te krijgen. Als de conclusie van al deze drie stappen positief is, mag je deelnemen aan de opleiding.

Studieprogramma WFM Consultant

In de opleiding neemt de werkpraktijk een centrale plaats in, maar is er ook ruimschoots aandacht voor de theoretisch onderbouwing. Je leert alle stappen uit de WFM-cyclus in context te plaatsen en uit te voeren. Daarnaast gaan we aan de slag met de competenties die onmisbaar zijn voor een WFM-er om de organisatie goed te ondersteunen en adviseren, zoals presenteren, samenwerken en adviseren. Tot slot besteden we aandacht aan relevante kennis en vaardigheden op het gebied van onder andere WFM-systemen, Excel toepassingen, leiderschap en backofficebesturing. De opleiding wordt afgesloten met twee praktijkopdrachten, een theorietoets en een eindopdracht.

Ontwikkel en resultaatgebieden

Na het afronden van de opleiding beheers je de kernprocessen van de WFM-cyclus bestaande uit:

 • Forecasting
 • Capaciteitsmanagement;
 • Roostering;
 •  Trafficmanagement.

Met kennis van:

 • Verschillende communicatiestijlen;
 • Verschillende leiderschapsstijlen;
 • De relatie tussen Workforcemanagement en budgetten
 • De meest gebruikte WFM- systemen van dit moment;
 • Backofficebesturing;
 • Besturingsmethodieken voor klantcontact.

En beheersing van de volgende vaardigheden:

 • Relevante Officetoepassingen, met name specifieke Excel onderdelen;
 • Presenteren;
 • Projectmatig werken.
Na ontvangst het volgen van deze opleiding kun je een goed onderbouwd capaciteitsadvies (op korte, middellange en lange termijn) voor een organisatie maken en dit overtuigend presenteren via scenario’s, met behulp van de juiste argumenten, waarbij alle stakeholders hun belang terugzien. Daarnaast ben je in staat om de volledige Workforce management-cyclus operationeel uit te voeren, te beoordelen en te optimaliseren. Ook weet je hoe je een leidende rol kan nemen in verandertrajecten.

Studeren in je eigen omgeving, ondersteund met klassikale trainingen

Deze opleiding is grotendeels gebaseerd op thuisstudie in combinatie met persoonlijke begeleiding van een vakdocent.

Thuisstudie

Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je het lesmateriaal bestudeert. De gemiddelde studietijd bedraagt 12 uur per week. Het lesmateriaal bestaat uit verschillende boeken en naslagwerken.  

Klassikale training

Dankzij de persoonlijke begeleiding van onze deskundige docent sta je er niet alleen voor. Gedurende de looptijd van de opleiding zijn er 14 dagen waarop jij en je mede cursisten samenkomen voor ondersteuning in het leerproces en het oefenen van praktijkvoorbeelden. Deze cursusdagen worden gegeven op een centrale locatie in Nederland (locatie kan wisselen).  

De opleiding bestaat uit 26 colleges die elk een dagdeel duren, verdeeld over 14 collegedagen.

Het aantal contacturen is 124 uur. Deze uren worden besteed aan colleges, de begeleiding van de uitvoering van praktijkopdrachten en eindopdracht, studievoortgangsgesprekken, een bedrijfsbezoek en individuele begeleiding en/of coaching.

De totale studielast bedraagt circa 450 uur, 16 EC (European Credit/studiepunt) Dit komt overeen met een gemiddelde studielast van ongeveer 12 uur per week.

De doorlooptijd van deze studie bedraagt 11 maanden.

Onze opleidingen lopen altijd via de werkgever (wij leveren niet direct aan werknemers). Voor meer informatie over onze werkwijze, tarieven en opleidingen verzoeken wij u graag contact met ons op te nemen.

Ontwikkel jezelf in 6 maanden tot allround klantcontact expert op het gebied van offline en online klantcontact, inclusief wetgeving en opfriscursus Nederlandse taal.

Ons Academy team staat voor je klaar!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan ons contactformulier in.

Je kunt ons ook direct bellen op
085- 047 7741. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00.