Onze Events

Klantcontact café

Het Klantcontact Café is een podcast en media platform voor klantcontact professionals uit Nederland en België. Presentator Roelof Hemmen interviewt hierin interessante gasten uit de klantcontactsector met spraakmakende onderwerpen en actualiteiten. Journalistiek, scherp en inhoudelijk.

Klantcontact Quiz

De Klantcontact Quiz helpt organisaties en de (klantcontact)sector met het creëren van meer positieve aandacht voor werken in het klantcontact. Daarnaast worden deelnemers op een leuke manier geattendeerd en getraind op algemene kennis van de klantcontactsector ..

Inspire Sessions

Op een prachtige en inspirerende locatie, samen met collega’s en experts uit de klantcontactsector kennisdelen, ideeën opdoen, leren en netwerken. Deelname is op basis van uitnodiging.