Nieuwe integrale dienstverlening voor de klantcontactsector

Inspire Sourcing Solutions heeft een unieke integrale dienstverlening gelanceerd voor de klantcontactsector. Vanuit haar hoofdkantoor in Almere richt zij zich op het ondersteunen of overnemen van de volledige prestatieketen van personeel, kennismanagement en performance outsourcing. Met ruim 20 jaar ervaring weet Inspire als geen ander hoe contactcenters te inspireren en te leiden naar betere prestaties, een hogere tevredenheid onder klanten en personeel en een daling van het verloop.

Drie fundamentele diensten samengebracht
Binnen de dienstverlening van Inspire komen drie fundamentele resultaatgebieden van klantcontactorganisaties samen: People, Knowledge en Performance. Het integraal aanpakken van deze gebieden leidt niet alleen tot betere prestaties, maar laat bedrijven ook op een heel gecontroleerde manier grip krijgen op hun kosten. Ilja Gleiser, CEO van Inspire, legt uit: “In de huidige arbeidsmarkt worstelen veel organisaties met het vinden van voldoende (geschikt) personeel en om medewerkers tijdig op het juiste kennisniveau te krijgen. Servicelevels en kwaliteitsdoelstellingen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Deze druk kan niet alleen oplopen door verloop, verzuim en onvoldoende arbeidsflexibiliteit, maar ook door een onjuiste aansturing van contactcenter processen. Het laten ondersteunen of uitbesteden van deze processen aan specialisten levert direct tijdwinst en efficiencyvoordeel op.”

Het vliegwiel van specialisme
Volgens Gleiser is er bij veel organisaties nog aanzienlijk profijt te behalen door de dienstverlening, of delen hiervan, te laten uitvoeren door branchespecialisten: “De afgelopen 20 jaar hebben wij bij veel klantcontactorganisaties mogen meekijken of geholpen om de dienstverlening te verbeteren. Regelmatig bespeurden we dat fundamentele organisatieprocessen werden uitgevoerd door onvoldoende opgeleid of ongeschikt personeel. Of zagen we dat de processen niet op orde waren door een gebrek aan kennis, innovatie of de juiste systemen. Dit leidt tot een inefficiënte organisatie, ontevredenheid onder personeel en klanten en natuurlijk een stijging van de operationele kosten. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om ons te specialiseren waar we goed in zijn. Hierdoor zijn wij in staat om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.

Over Inspire Sourcing Solutions
Inspire is specialist in hoogwaardige sourcing oplossingen voor de klantcontactsector. Onze dienstverlening loopt uiteen van het werven, opleiden en flexibel detacheren van klantcontactmedewerkers en staf, tot het strategisch adviseren hoe klantcontactomgevingen bestuurd moeten worden. Met onze performance outsourcing oplossingen nemen wij de gehele dienstverlening of delen daarvan over, zodat onze opdrachtgevers zich kunnen richten op hun kernactiviteiten. Werken met Inspire betekent werken met de beste medewerkers en een constante focus op verbetering en kwaliteit van alle klantcontactprocessen.

Wilt u meer weten over de inhoud van dit persbericht of wat Inspire kan betekenen voor uw organisatie, neem dan contact op met:

De heer Ilja Gleiser
CEO

T 085- 047 7741
M 06- 3953 1429
E ilja@inspire-group.nl
W www.inspire-group.nl

Het nieuwste van ons blog

Inspireer je met onze nieuwste blogposts

Inspire event: ‘The Future of Sourcing’

Op donderdag 16 mei organiseert Inspire in samenwerking met WFM-expert Stratex een kennissessie over de trends op...

(Podcast) Het verhaal achter afvalverwerker Renewi en hun klantcontactstrategie!

Renewi is een van de grote spelers in Europa op het gebied van afvalverwerking en...

Inspire breidt opnieuw uit met nieuwe locatie in Suriname

[Persbericht] Uitzend- en outsourcingorganisatie Inspire Group heeft wederom een nieuwe locatie geopend in Suriname voor...

Waarom kiezen voor Inspire?

De specialist in klantcontact die uw zorgen uit handen neemt!