UWV Arbeidsmarktprognose 2023-2024: structurele arbeidskrapte dwingt bedrijven tot zoeken naar alternatieven

Na de Q1-2023 Arbeidsmarktmonitor volgt hierbij een samenvatting van de UWV Arbeidsmarktprognose voor 2023-2024 (gepubliceerd op 1 juni 2023).

De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan en de werkloosheid blijft (historisch) laag. Vooral in sectoren als de zorg, ICT, techniek en het onderwijs is sprake van een structureel tekort aan personeel. Het aantal banen neemt in 2023 en vooral in 2024 wel minder snel toe dan de afgelopen 2 jaar. De arbeidsmarkt blijft krap, maar vanwege de hoge inflatie (en hoge rente) groeit de economie ook minder sterk. Dat heeft gevolgen voor het aantal vacatures.

Lagere economische groei en personeelskrapte
Door de lagere economische groei en de aanhoudende personeelskrapte staat de arbeidsmarkt onder druk. Naar verwachting wordt dit de komende jaren niet veel minder. Bedrijven zijn genoodzaakt andere oplossingen te vinden om de productie toch te laten groeien, bijvoorbeeld door meer automatisering of het gebruik voor offshore oplossingen waar mogelijk. De verwachtingen verschillen per sector. Sectoren die het goed blijven doen zijn vooral informatie en communicatie, zorg en welzijn en zakelijke diensten. Voor de industrie, de bouwnijverheid en de landbouw zijn de vooruitzichten minder positief.

Krapte mede als gevolg van mismatch
“De krapte zal in veel sectoren structureel zijn. Er zijn flinke tekorten in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Daar komt bij dat de zorg veel last heeft van de vergrijzing”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes. “Bedrijven zullen er alles aan doen om mensen te behouden. Hiervoor is vaak meer nodig dan het bieden van een vast contract.”  De krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral veroorzaakt door een kwalitatieve mismatch. Dit houdt in dat de competenties en voorkeuren van werkzoekenden niet altijd aansluiten op de vraag van werkgevers. Door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen werkgevers steeds om andere vaardigheden.

Afname gewerkte uren, werknemers hebben andere verwachtingen
Het UWV verwacht verder dat de groei van het aantal gewerkte uren volgend jaar met 0.4% afvlakt, tegen 1.2% dit jaar. Per saldo daalt hierdoor het aantal uren per baan en lijkt er van de kabinetsambitie om het aantal gewerkte uren per deeltijdwerkers te doen oplopen, nog weinig terecht te komen. Het kabinet zet hierop in om de arbeidskrapte een halt toe te roepen.

Daar komt bij dat de huidige generatie jongeren anders aankijkt tegen een werkweek. “Mensen willen meer hybride werken. Ook kun je als werkgever niet meer denken zoals in de jaren tachtig, waarin fulltime werken veelal de norm was. Werknemers hebben momenteel weinig angst om hun baan te verliezen en zijn zelfs bereid hun vaste baan op te geven voor een tijdelijke baan als die ze meer uitdaging biedt.” (bron FD.nl).

Daling groei aantal banen, maar krapte is structureel
Dit jaar zal het aantal banen naar verwachting met 165.000 toenemen. Voor 2024 zijn de verwachtingen een stuk lager. Het aantal banen groeit met nog maar 61.000. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat we een periode van zeer sterke banengroei achter de rug hebben. De terugloop in het aantal ontstane vacatures betekent niet dat er geen tekorten aan personeel meer zijn. De krapte is voor een groot deel structureel.

Het aantal ontstane vacatures bereikte afgelopen jaar met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997, maar neemt dit jaar naar verwachting af met 8 procent. Dat komt neer op 119.000 vacatures. Dat is het gevolg van de lagere economische groei. In 2024 wordt een verdere daling verwacht: een min van 3 procent, zo’n 43.000 vacatures.

Over Inspire
Inspire is een gespecialiseerd uitzendbureau en (offshore) outsourcing specialist voor de office & klantcontactsector. Wij helpen organisaties met hun capaciteit en prestatie vraagstukken binnen hun klantcontact omgeving (van front-tot backoffice tot helpdesk) en het optimaliseren van klantcontact processen. De dienstverlening loopt uiteen van recruitment, uitzenden en opleiden van klantcontact personeel tot aan (offshore) outsourcing.

Het nieuwste van ons blog

Inspireer je met onze nieuwste blogposts

Comfort Partners en Inspire Suriname: volledige integratie van processen, organisatie en systemen!

In 2023 maakte installatiebedrijf Comfort Partners, onderdeel van een zeer grote bedrijvengroep, de stap naar...

McKinsey waarschuwt voor extreme arbeidskrapte: Groei offshore-dienstverlening?

De huidige krapte op de arbeidsmarkt kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie, waarschuwt...

Inspire event: ‘The Future of Sourcing’

Op donderdag 16 mei organiseert Inspire in samenwerking met WFM-expert Stratex een kennissessie over de...

Waarom kiezen voor Inspire?

De specialist in klantcontact die uw zorgen uit handen neemt!