Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Er is na ruim een jaar een akkoord bereikt tussen vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Grofweg kun je zeggen dat de arbeidsvoorwaarden worden verbetert en de maximale flexduur wordt ingekort. De nieuwe ABU CAO biedt voor klantcontact omgevingen nog steeds veel ruimte om de belangrijke opstap- en allocatieve rol te blijven vervullen. De belangrijkste wijzigen hebben we hieronder kort voor u samengevat.

Onderhandelingsresultaat
Het onderhandelingsresultaat is het gevolg van ruim een jaar aan gesprekken tussen de ABU en de vakbonden. De onderhandelingen begonnen in september 2020 maar liepen eind mei stuk. Nadat de betrokken partijen in september opnieuw met elkaar om de tafel zaten, kwam er schot in de zaak. Jurriën Koops, directeur ABU: ‘We kunnen en willen niet ontkennen dat we een roerig onderhandelingsproces achter ons hebben. Maar deze vier partijen hebben elkaar gevonden in het belang voor de uitzendbranche om een cao met een breed draagvlak te realiseren. Hiermee willen we de basis leggen voor een gezamenlijke verdere invulling van het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.’ Het hele onderhandelingsresultaat kunt u hier downloaden.

Gelijkwaardigheid
Afgesproken is dat de zogeheten inlenersbeloning wordt uitgebreid. “Het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden aan die van hun collega’s in dienst bij de inlener, met deze afspraak wordt het verschil al kleiner. Afgesproken is om in de volgende meerjarige cao de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren” zegt FNV Flex bestuurder Karin Heynsdijk. Ook het pensioen wordt beter: de pensioenopbouw start eerder en wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen.

Meer werkzekerheid
Verder komt er meer werkzekerheid. De duur van een eerste tijdelijk contract gaat van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen wordt korter en gaat van vier naar drie jaar. Daardoor is de stap naar een vast dienstverband sneller te maken.

Positief
Partijen zullen de gemaakte afspraken positief voorleggen aan hun achterban. Bij een positieve uitkomst gaat de nieuwe cao in per 17 november 2021 en kent een looptijd tot 2 januari 2023.

Kansen
Als lid van de ABU zijn wij, net als de ABU zelf, positief over de nieuwe CAO. Het geeft toekomstperspectief voor de branche: uitzendwerk wordt voor een groot deel stevig verankerd in de wet. Verder blijft uitzendwerk de ruimte creëren die nodig is om onze belangrijke opstap- en allocatieve rol te blijven vervullen. Ook zien wij kansen voor de sector om goed werkgeverschap te bevorderen met behoud van voldoende personele flexibiliteit voor klantcontact organisaties.

Behoud van flexschil en flexibele (in)werkperiode
In de nieuwe CAO blijft uitzenden een goede oplossing voor bedrijven en klantcontact organisaties voor het realiseren van een flexschil en/of flexibele (in)werkperiode. Hierbij kunnen nieuwe medewerkers gedurende een periode van 12 maanden (Fase A) flexibel worden op- en afgeschaald. Dit model wordt door veel klantcontact organisaties gebruikt om te anticiperen op een wisselend werkaanbod (piek/dal), opvang van ziekte óf bijvoorbeeld een flexibele periode waarin medewerkers worden opgeleid en ingewerkt (het uitzendbureau verzorgt hierbij de werving en selectie). Indien een medewerker het niet lukt om binnen een periode van 12 maanden het werk te beheersen óf er toch geen match blijkt te zijn tussen werknemer en opdrachtgever, dan kunnen partijen risicoloos en zorgeloos afscheid nemen van elkaar. Dit is met bepaalde contracten van bedrijven een stuk lastiger.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het nieuwste van ons blog

Inspireer je met onze nieuwste blogposts

Inspire event: ‘The Future of Sourcing’

Op donderdag 16 mei organiseert Inspire in samenwerking met WFM-expert Stratex een kennissessie over de trends op...

(Podcast) Het verhaal achter afvalverwerker Renewi en hun klantcontactstrategie!

Renewi is een van de grote spelers in Europa op het gebied van afvalverwerking en...

Inspire breidt opnieuw uit met nieuwe locatie in Suriname

[Persbericht] Uitzend- en outsourcingorganisatie Inspire Group heeft wederom een nieuwe locatie geopend in Suriname voor...

Waarom kiezen voor Inspire?

De specialist in klantcontact die uw zorgen uit handen neemt!